Paşafırını Kurumsal Kimlik Sistemi
Paşafırını için değişen şube strajesi, ürün ve hizmetlerini anlatabilmesi için yeni bir kurumsal kimlik sistemi geliştirdik.
Kurumsal Kimlik Analizi
İlk işimiz Paşafırını ekibiyle yakın dirsek teması sağlayarak markanın tüm karakteristik özelliklerini belirlemek ve kişilik DNA’sını modellemek oldu. Paşafırını için özelleştirdiğimiz Marka Kimliği Prizması modeliyle tüm verileri altı başlık altında gruplandırarak tutarlı bir kurumsal kimlik haritası oluşturduk. Uyguladığımız analiz modeli ile marka kimliği ile ilgili soru işaretleri hem Paşafırını ekibi, hem bizim için net bir eylem planına dönüştü.
Görsel Analiz
Analiz sürecinde edindiğimiz verileri olabildiğince etkili ve tutarlı bir kimlik tasarımı için Paşafırını ürünlerinin fotoğraflarını çekip ürünler arasındaki ortak noktaları irdeledik. Gözlemlerimizi logo tasarımının zeminini oluşturacak imgelere dönüştürdük.
Logo Tasarımı
Evrensel ve kadim bir sembol olan “Yaşam Çiçeğini” temel alarak altın oranda bir piktogram hesaplamaya karar verdik. Görsel analiz sürecinde süzdüğümüz imgeleri bu temel üzerinde yorumlayarak yeni Paşafırını logosunu tasarladık.
Kurumsal Kimlik Uygulaması
Rakamlarla Paşafırını
%20
Şubelerdeki Satış Artışı
+14
Yeni Şube
%28
C1, B ve A Hedef Kitle Artışı
*2015 - 2016 dönemi Paşafırını resmi ölçümleme verileri

Gelişmelerden haberdar olun.

* E-posta giriniz.
Gönder